Kontakt


Skontaktuj się z nami:
+48 (48) 331-23-23 | info@siro.pl

Dane adresowe

SIRO-Poland Sp. z o. o.

ul. Wernera 61/63, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 331-23-23
fax +48 (48) 331-13-00
e-mail: info@siro.pl
www.siro.pl
sklep internetowy

Biuro: kraj - zagranica

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne

 

Hurtownia: klienci lokalni

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 14:00

 

Partnerzy

SIRO Beschläge und Metallwarenfabrik Ges. m. b. H.

Spielfeldstrasse 12
4452 Ternberg
Austria
tel.: +43 0 7256 6020 0
fax: +43 0 7256 8932
office@siro.at
www.siro.at

Decorative Furniture Hardware and Fittings SMDesigns

Industrial Area B3, P.O. Box: 430-2-nd
44634, 10-th of Ramadan City
Egipt
tel.: +20 15 500416
fax: +20 15 500415
office@smdesigns.com
www.smdesigns.com

SIBU DESIGN GmbH & CoKG

Jupiterstraße 8, 4452 Ternberg
Austria
tel.: +43 0 7256 6025 0
fax: +43 0 7256 7020
info@sibu.at
www.sibu.at

 

SIRO Bielsko Sp. z o. o.

ul. Strażacka 80
43-382 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 818 34 82
Fax.+48 33 818 35 74
siro-bielsko@siro.com.pl
www.siro.com.pl

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SIRO-Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, dane do kontaktu: ul. Wernera 61/63, 26-600 Radom, tel. 48 3312323, adres e-mail: info@siro.pl.

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną,
  b) (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) tj.: prawnie usprawiedliwiony interes Administratora - w celu obsługi, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym (odbiorcom, dostawcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi kurierskie, usługi przewozowe.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

  7. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.(art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

  8. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).

  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie,
  pod nr KRS 0000159290
  Kapitał zakładowy opłacony w całości: 50 100 PLN
  NIP: 956-17-79-994, Regon 870482146
  ING Bank Śląski S.A.: 72 1050 1793 1000 0090 3198 1047